Som första mediebyrå i Sverige tar MEC steget in i “det okända” och introducerar en unik och gränsöverskridande ny planeringsmetod på den svenska marknaden. Metoden kommer att vara ett supplement till mer traditionell planeringsmetodik och kommer att skötas av den nya specialistavdelningen MEC Intuition. Avdelningen kommer att använda helt nya metoder för att komma åt svårfångade målgrupper och dolda marknadssegment.

logo

MEC Intuition kommer att ingå som en del i MEC A&I (insikt och ROI), MEC Access och MEC Interaction. Till skillnad från våra andra avdelningar kommer MEC Intuition i mindre grad basera sina råd på data- och faktabaserade analyser, och i större grad på clairvoyance och extrasensorisk perception (ESP). Satsningen innebär också ett samarbete med Koestler Parapsychology Unit vid Universitetet i Edinburgh om utvecklingen av en ny typ av multimediauppföljning anpassad till den svenska marknaden. Fördelen med den nye uppföljningen är att den är rimlig och kommer att ge svar omedelbart, i motsats till mer traditionella undersökningar som ofta är tämligen kostnads- och tidskrävande att genomföra. Satsningen på MEC Intuition är en del av en global satsning från MEC, och ledare för detta i Sverige kommer att vara vd Daniel Collin. Han har precis kommit tillbaka från en seans i Düsseldorf, där hela den europeiska ledningen för enheten var samlad.

Till sig i teamet på den svenska avdelningen har Collin värvat Peter Callius från Research International, känd i branschen som en av de skarpaste hjärnorna inom insiktsarbete kring målgrupper och mediekonsumtion. “Klarsynthet ligger i tiden mer än någonsin, och ett stadigt ökande antal annonsörer inser att det är mer mellan himmel och jord än TRP och CPT”, säger Callius, som inte tvivlar en sekund på att avdelningen kommer att få mycket att göra. Även om avdelningen arbetar med räckvidd och frekvens i paranormala former, är Collin fokuserad på att detta också ska vara en jordnära avdelning. Som han själv säger: “Här har vi inget fancy namn på verktygen, vi väljer att kalla en spade för en spade”. “Tillsammans med den fackkunskap MEC representerar, kommer MEC Intuition utgöra ett spännande alternativ for dem som inte nöjer sig med etablerade sanningar och standardsvar”, fortsätter Collin. Han hoppas att ha den nya multimedia-uppföljningen och tre klarsynta analytiker på plats innan utgången av kvartal två.